Blog Islam Sehari-hari Alquran dan Hadist

Nama-nama Neraka dan Calon Penghuninya

Ilustrasi gambaran neraka. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi gambaran neraka. (Foto: Istimewa)

Seorang muslim hendaknya mengetahui nama-nama neraka yang telah Allah siapkan pada hari akhir. Ancaman neraka disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an.

Allah Ta'ala mengabarkan gambaran neraka berikut calon penghuninya agar manusia dapat mengambil pelajaran. Rasulullah صلى الله عليه وسلم sendiri pernah jatuh pingsan ketika mendengar penjelasan Jibril tentang neraka dan penghuninya. Sebagaimana surga memiliki nama dan tingkatan, Neraka juga demikian.

Berikut nama-nama neraka berikut calon penghuninya yang bersumber dari Al-Qur'an.

Neraka Jahanam

Neraka pertama dikenal dengan nama Jahanam. Neraka ini merupakan tingkat tertinggi dan memiliki dasar yang sangat dalam. Neraka Jahanam merupakan tempat bagi para pelaku dosa besar dan tidak pernah bertaubat atas dosa-dosanya.

Selain itu, neraka Jahanam juga menjadi tempat bagi orang-orang munafik dan durhaka kepada Allah. Neraka Jahanam pernah disebutkan dalam Al Qur’an Surat Al Hijr ayat 43-44.

"Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut setan) semua. Jahanam memiliki 7 pintu. Tiap pintu tersebut (ditetapkan) untuk golongan tertentu dari mereka." (QS Al Hijr: 43-44)

Neraka Lazha

Nama neraka berikutnya adalah neraka Lazha. Neraka Lazha merupakan neraka yang memiliki api menyala-nyala di dalamnya. Neraka ini adalah tempat bagi para makhluk yang suka berdusta dan berpaling dari ajaran agama.

Neraka Lazha disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al Ma’arij ayat 15. "Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak."

Neraka Huthamah

Nama neraka selanjutnya adalah Huthamah. Neraka Huthamah merupakan neraka yang menjadi tempat bagi orang-orang yang suka berbicara buruk seperti mengumpat, mencela dan berprasangka buruk.

Selain itu, neraka ini juga menjadi tempat bagi orang yang tidak mau bersedekah dan tidak membayar zakat. Dalam Al-Qur'an penjelasan tentang neraka Huthamah terdapat pada Surat Al Humazah ayat 4-6.

"Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa itu Huthamah? Yaitu api (disediakan) Allah yang dinyalakan, dan (naik) sampai ke hati." (QS Al Humazah: 4-6)

Neraka Sa'ir

Neraka berikutnya adalah neraka Sa'ir. Neraka Sa’ir merupakan tempat bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim, hingga memakan harta yang bukan haknya.

Neraka ini dijelaskan dalam Al-Qur'an: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS An-Nisa: 10)

Neraka Jahim

Neraka Jahim merupakan tempat bagi orang-orang musyrik dan menyekutukan Allah Yang maha Esa. Penjelasan neraka Jahim terdapat dalam Al-Qur'an:

"Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, 'Dimanakah berhala-berhala yang dahulu kamu sembah." (QS As Syu’araa: 91-92)

Neraka Saqar

Neraka Saqar merupakan tempat bagi orang-orang munafik yang tidak menaati perintah dari Allah. Penjelasan Neraka Saqar terdapat pada Al-Qur’an Surat Al-Muddatsir ayat 26-27:

"Tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu? Saqar itu adalah tidak meninggalkan dan tidak membiarkan."

Neraka Wail

Neraka selanjutnya adalah neraka Wail. Neraka Wail merupakan tempat bagi orang-orang yang berlaku curang dalam berdagang seperti mengurangi timbangan, hingga mencari untung berlipat dari kegiatan berdagangnya.

Neraka ini tercantum dalam Al Qur’an surat Al Muthaffifin ayat 1-3. "Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka menguranginya."

Neraka Hawiyah

Neraka Hawiyah merupakan tingkatan neraka yang paling rendah. Penghuninya adalah orang-orang yang memiliki amalan sedikit atau ringan timbangan amal baiknya.

Neraka Hawiyah diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al Qori’ah ayat 8-11. "Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah itu neraka Hawiyah? Yaitu api yang sangat panas."

(WIT)

Tags