Blog Kisah - kisah Sahabat Nabi

10 Sahabat Nabi Muhammad Dijamin Masuk Surga

Ilustrasi kisah para sahabat nabi yang dijamin masuk surga. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi kisah para sahabat nabi yang dijamin masuk surga. (Foto: Istimewa)

Allah memberikan jaminan surga kepada beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW karena dedikasinya memperjuangkan agama Islam dan mampu melewati berbagai ujian keimanan. Dalam agama Islam, surga merupakan tempat yang dijanjikan Allah kepada setiap umatnya yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Surga digambarkan sebagai tempat di kehidupan setelah dunia yang penuh dengan keindahan dan kemudahan. Semua hal tersedia dan bisa didapat dengan mudah di surga.

Tidak heran, jika hampir setiap umat muslim berlomba-lomba mengerjakan perintah Allah dan berbagai amal kebaikan agar bisa mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan selalu berbuat kebaikan, tentu dapat mempermudah proses penimbangan amal di akhir kehidupan kelak.

Berdasarkan catatan sejarah Islam, terdapat sebuah hadits yang menuliskan 10 nama sahabat rasul yang dijamin masuk surga tanpa hisab atas ridha Allah. Nama-nama sahabat rasulullah tersebut tertera berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf dari Nabi Muhammad.

Para sahabat ini berjuang membantu Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam dan membela kebenaran Islam dari berbagai kelompok yang berusaha menyerang. Selain itu, terdapat berbagai macam latar kisah yang menjadi alasan mengapa beberapa sahabat nabi mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah.

Berikut 10 sahabat Nabi Muhammad dijamin masuk surga:

1. Abu Bakar Ash-shiddiq

Sahabat rasul yang dijamin masuk surga yang pertama adalah Abu Bakar Ash-shiddiq. Ia merupakan salah satu assabiqunal awwalun atau orang-orang pertama yang masuk Islam. Abu Bakar Ash-shiddiq selalu mendampingi Rasulullah dalam menyampaikan dakwah agama Islam dan berhijrah.

Usai Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar Ash-shiddiq meneruskan kepemimpinan di Madinah selama periode 632-634 Masehi. Pengorbanan dan keberaniannya tercatat dalam Alquran surat At-Taubah ayat 40. Abu Bakar Ash-siddiq wafat dalam usia 63 tahun, dari beliau diriwayatkan 142 hadits.

2. Umar bin Khattab

Sahabat rasul yang dijanjikan surga Allah berikutnya adalah Umar bin Khattab. Ia masuk agama Islam setelah mendengar lantunan surat Thoha yang dibacakan oleh saudara perempuannya. Setelah itu, Umar bin Khattab termasuk sahabat nabi yang berjuang dan membela agama Islam dengan keras.

Umar bin Khattab merupakan khulafaur rasyidin sekaligus tokoh besar Islam yang paling berpengaruh. Ia dijadikan khalifah kedua setelah Abu Bakar untuk melanjutkan tugas dalam membangun penyebaran Islam hingga berkembang pesat berbagai belahan negara.

Sosok Umar bin Khattab juga dikenal dengan gelarnya yaitu Al-Furooq yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Selain menjadi sahabat Nabi Muhammad, Umar bin Khattab juga merupakan ayah dari Hafshah, istri Nabi Muhammad.

Umar bin Khattab meninggal dunia usia 64 tahun karena dibunuh. Jenazahnya dimakamkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah di bekas rumah Aisyah, yang sekarang terletak dalam Masjid Nabawi di Madinah.

3. Utsman bin Affan

Utsman bin Affan termasuk sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Ia melanjutkan kepemimpinan setelah Umar bin Khattab wafat. Semasa hidupnya, Utsman bin Affan merupakan saudagar yang sangat kaya di Mekkah namun berhati dermawan lantaran banyak memberikan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak.

Ustman bin Affan masuk Islam setelah mendapat ajakan dari Abu Bakar. Ia menjadi umat muslim yang taat hingga mendapat gelar Dzun Nur'Air atau pemilih dua cahaya. Di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan, Islam banyak mengalami kemajuan dan perluasan Islam serta membangun banyak infrastruktur. Ia berhasil mengumpulkan wahyu-wahyu dan menyusunnya hingga menjadi bentuk mushaf Alquran.

Utsman bin Affan merupakan menantu Rasulullah karena menikahi kedua putrinya, yang bernama Ruqqayah dan Ummu Kultsum. Usman bin Affan menikahi Ummu Kultsum, setelah Ruqqayah meninggal dunia. Ia wafat dalam umur 82 tahun dan dimakamkan di Baqi’ Madinah.

4. Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah dan menjadikannya salah satu golongan sahabat rasul yang dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib telah mendalami Islam sejak masih anak-anak, langsung dari Rasulullah.

Kesetiaannya terhadap Islam dibuktikan dalam keterlibatannya pada perang yang berlangsung untuk membela Islam. Ali Bin Abi Thalib wafat dalam usia 64 tahun dan dimakamkan di Kufah (Irak sekarang).

5. Thalhah bin Ubaidillah

Sosok yang dijamin masuk surga selanjutnya adalah Thalhah bin Ubaidillah, sahabat nabi dari Quraisy. Ia sangat meyakini janji Allah. Ia juga berani berkorban melindungi Nabi Muhammad dari serangan panah menggunakan tubuhnya sebagai tameng.

Dalam perang Uhud, Thalhah bin Ubaidillah menjadi orang terbaik menurut Rasul di antara sahabat lainnya. Nama Thalhah bin Ubaidillah juga disebut Rasulullah mendapat surga Allah setelah menyebut nama Ali bin Abi Thalib.

6. Zubair bin Awwam

Zubair bin Awwam menjadi salah satu golongan assabiqunal awwalun yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awwam merupakan 7 orang pertama yang sangat meyakini ajaran Islam. Bahkan Zubair bin Awwam turut berhijrah ke Habasyi atau Ethiopia, lalu kembali ke Madinah.

Upaya Zubair bin Awwam saat pertama kali masuk Islam tidaklah mudah, ia sempat disiksa oleh pamannya yaitu Naufal bin Khuwailid, yang marah atas keputusan Zubair bin Awwam memilih Islam.

7. Abdurrahman bin Auf

Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad yang mempunyai banyak harta, yang juga sepupu Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman bin Auf menjadi bagian orang yang meyakini agama Islam setelah Abu Bakar. Ia juga dikenal dengan sifat tawaduk dan dipercayai masuk dalam bagian sahabat nabi. Ketika wafat di usia 72 tahun, Abdurrahman bin Auf disemayamkan dekat makam Rasulullah.

8. Sa'ad bin Abi Waqqas

Sa'ad bin Abi Waqqas adalah paman Nabi Muhammad yang terkenal sebagai pemuda cerdas dan kaya raya. Ia banyak menggunakan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk yang menentang berhala, hingga akhirnya bertemu Muhammad dan memutuskan memeluk Islam. Keputusan memeluk Islam tak mudah bagi Sa'ad bin Abi Waqqas lantaran mendapat tentangan dari orang tuanya.

9. Sa'id bin Zaid

Sa'id bin Zaid merupakan sahabat Nabi Muhammad dari golongan Muhajirin, yang meninggalkan berhala demi masuk dan mempelajari Islam. Sa'id bin Zaid merupakan pengikut setia Nabi Muhammad. Ia banyak terlibat dalam peperangan melawan Quraisy. Sa'id bin Zaid juga mendapat ganjaran pahala dari perang badar dan dijamin surga.

Said bin Zaid turut berjuang bersama kaum muslimin membela Islam dan mencabut singgasana Kisra Persia. Ia wafat setelah berusia 70 tahun dan dimakamkan di Baqi’ Madinah.

10. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah

Sahabat rasul yang dijamin masuk surga berikutnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ia sempat ikut Muhammad menyebarkan agama Islam ke Habasyah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sempat menjadi calon khalifah untuk menggantikan Muhammad beserta Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

Saat banyak suara yang memilih Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dijadikan sebagai panglima perang kaum Muslim untuk melawan Kekaisaran Romawi. Abu Ubaidaah bin Al-Jarrah wafat pada 18 Hijriah atau 639 Masehi.

Tags